redbrain.shop
 1. Huis

 2. /
 3. Algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

RedBrain Ltd henel als nl.redbrain.shop, een bedrijf geregistreerd in Engelen en Wales onder bedrijfsnummer 10434678 wiens geregistreerde adres zich bevindt op Office 3, St Ann’s House, Guildford Road, Lightwater, Surrey, GU18 5RA hierna te noemen 'nl.redbrain.shop' of 'Wij' vermeld de volgende algemene voorwaarden waarop nl.redbrain.shop biedt een nl.redbrain.shop Gebruiker (ofwel een nl.redbrain.shop Bezoeker of een nl.redbrain.shop Lid, naargelang het geval), hiernaar verwezen als 'U' and 'Uw' een gebruikslicentie nl.redbrain.shop (de 'Site') en de services zodat u op de hoogte kunt blijven van de beste deals voor bepaalde producten die worden gepromoot op verschillende sites van externe winkels op het wereldwijde web ('nl.redbrain.shop Diensten') (de 'Voorwaarden'). Deze voorwaarden bevatten onze Cookie beleid and Privacybeleid door deze verwijzing (gezamenlijk de 'nl.redbrain.shop Licentie'). Deze Voorwaarden blijven onverminderd van kracht voor zover een nl.redbrain.shop Gebruiker maakt gebruik van de site om toegang te krijgen tot nl.redbrain.shop Diensten tenzij beëindigd door U of door nl.redbrain.shop in overeenstemming met de voorwaarden hierin.

 1. DEFINITIES
  De definities die met deze Voorwaarden moeten worden gelezen, zijn volledig uiteengezet in Clausule 18.

 2. ALGEMEEN

  1. Door de site en een van de nl.redbrain.shop Diensten via de Site, U stemt er uitdrukkelijk mee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden en alle toepasselijke wetgeving en codes die van toepassing zijn op het gebruik van de Services via de Site. Deze Voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u en nl.redbrain.shop en is op iedereen van toepassing nl.redbrain.shop Gebruikers.

  2. U dient deze Voorwaarden aandachtig te lezen en ervoor te zorgen dat u het effect ervan begrijpt voordat u overgaat tot het gebruik van nl.redbrain.shop Diensten. Als u het niet eens bent met een deel van deze voorwaarden, gebruik de site dan niet voor toegang tot de nl.redbrain.shop Diensten. Als u deze voorwaarden schendt,nl.redbrain.shop kan uw gebruik van de site beëindigen, u blokkeren van toekomstig gebruik van de site en / of passende juridische stappen tegen u ondernemen.

  3. We behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Alle wijzigingen die we in de toekomst in deze Voorwaarden aanbrengen, worden op deze pagina gepubliceerd en, indien van toepassing, per e-mail aan u gemeld of wanneer u de Site de volgende keer gebruikt om toegang te krijgen tot de nl.redbrain.shop Services, kunnen de nieuwe Voorwaarden op het scherm worden weergegeven en moet u mogelijk deze lezen en accepteren om door te gaan. Je bent het daarmee eens nl.redbrain.shop zal uw gebruik van de site behandelen om toegang te krijgen tot nl.redbrain.shop Services als aanvaarding van de voorwaarden hierin, inclusief uw voortgezette gebruik na eventuele wijzigingen.

 3. nl.redbrain.shop DIENSTEN

  1. We treden op als intermediaire host-adverteerder van een platform voor zoeken, vergelijken en opslaan (de 'nl.redbrain.shop Platform'). We zijn toegewijd aan het faciliteren van een exclusieve online locatie, waarna nl.redbrain.shop Bezoekers kunnen bladeren en producten zoeken om de beste deals te vinden die sommige van de beste verkopers in het VK beschikbaar hebben via hun online winkels ('Sites van derden'). De Deals kunnen worden gedeeld met familie en vrienden met behulp van de deelfunctionaliteit op de nl.redbrain.shop Platform. nl.redbrain.shop is geen detailhandelaar, distributeur of agent. Wij zijn een onpartijdige tussenpersoon en vergelijken diensten en we hebben er geen belang bij om u meer te laten betalen dan u zou moeten.

  2. Alle aanbiedingen voor producten die op de site worden geadverteerd, zijn eigendom van of in licentie gegeven aan externe verkopers. Als u de gewenste Deal op onze site ziet, kunt u erop klikken en naar de betreffende externe retailersite worden vervoerd waar u het product rechtstreeks kunt kopen.

  3. Alle aankopen van geadverteerde deals vinden plaats buiten de site op de site van de externe retailer en zijn onderworpen aan de voorwaarden van de externe retailer waarin de respectieve verplichtingen van u als koper en de externe retailer als verkoper worden beschreven, inclusief informatie met betrekking tot restituties , annuleringen, retouren en ruilen, indien van toepassing.

  4. nl.redbrain.shop kan u geen garanties geven met betrekking tot de kwaliteit, veiligheid of verhandelbaarheid van een product dat de Deal vormt, dat de exclusieve verantwoordelijkheid van de Derde Retailer is, of dat de Details van de Deal in alle opzichten correct zijn en niet vals of misleidend zijn zoals het is Uw verantwoordelijkheid om de Deals onafhankelijk te controleren. Voordat u een Deal koopt, moet u zich ervan vergewissen dat de authenticiteit van de site van de externe detailhandelaar en de aanvaardbaarheid van dergelijke voorwaarden van de externe detailhandelaar voorafgaand aan een aankoop zijn. Bijgevolg laat u vrij nl.redbrain.shop (en onze agenten en werknemers) van alle Claims en Verliezen (feitelijk en indirect en direct en indirect) van elke soort en aard, bekend en onbekend, verdacht en onverwacht, bekendgemaakt en niet bekendgemaakt, die voortvloeien uit of op enige wijze verband houden met een Deal of Dealvergelijking gepromoot op de nl.redbrain.shop Platform en gekocht door u, niettegenstaande het feit dat u de deal en de dealdetails op de site hebt bekeken voordat deze naar de externe retailersite werd overgedragen, uw aankoop voltooien.

  5. BELANGRIJK: nl.redbrain.shop Gebruikers erkennen dat:

   1. nl.redbrain.shop zal waarschijnlijk veel Deals tegelijkertijd op de Site adverteren en een willekeurig aantal nl.redbrain.shop Gebruikers kunnen ervoor kiezen om 'de Deal te zien';

   2. nl.redbrain.shop niet controleren, auditen, controleren, controleren, controleren of controleren: de identiteit, kredietwaardigheid of bonafide feiten van externe retailers, de beveiliging van sites van externe retailers of de juistheid van de op de site gepubliceerde dealdetails of de sites van externe retailers in respect voor de Deal; en,

   3. nl.redbrain.shop is geen partij bij een contract dat kan ontstaan tussen u als koper en de externe retailersite als verkoper.

   4. Overeenkomstig, nl.redbrain.shop is niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot claims of verliezen die voortvloeien uit:

    • Deal;

    • de niet-beschikbaarheid van een Deal;

    • Deal details;

    • handelen of nalaten van de Derde Retailer; of,

    • de site van de externe retailer en de voorwaarden van de externe retailer,

    die allemaal op eigen risico zijn.

  6. De nl.redbrain.shop Services bieden onder geen enkele omstandigheid advies, aanbevelingen en aanbevelingen met betrekking tot hyperlinks naar websites van derden of andere websites van derden of wettelijke vertegenwoordiging. Dergelijke hyperlinks zijn uitsluitend bedoeld voor uw gebruiksgemak en nl.redbrain.shop onderschrijft dergelijke websites niet en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites en kan daarom niet garanderen, vertegenwoordigen of garanderen dat de inhoud van de websites nauwkeurig, legaal en / of onschadelijk is of dat deze geen virussen bevatten of anderszins invloed hebben op uw computer . Door deze hyperlinks naar andere websites te gebruiken, stemt u ermee in en begrijpt u dat nl.redbrain.shop is niet aansprakelijk voor verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik van dergelijke hyperlinks.

  7. Voor elke Deal die op de Site wordt geadverteerd, nl.redbrain.shop is niet aansprakelijk jegens u wanneer een dergelijke aanbieding niet langer beschikbaar is. Marktprijzen voor producten kunnen volatiel zijn en kunnen regelmatig veranderen, evenals de prijzen voor de aanbiedingen die op de site worden geadverteerd. Wanneer Deals verlopen, worden ze niet langer op de site weergegeven, maar we kunnen niet garanderen dat onze site altijd synchroon loopt met de activiteiten van de externe retailers, dus een vertraging kan onvermijdelijk zijn. In geen geval zal nl.redbrain.shop verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor eventuele prijsfouten, vertragingen bij het doorvoeren van prijswijzigingen of voor het niet beschikbaar zijn van Deals om welke reden dan ook.

 4. INSCHRIJVEN

  1. Om optimaal gebruik te maken van de nl.redbrain.shop Services om ervoor te zorgen dat u op de hoogte blijft van de geweldige aanbiedingen, kunt u zich aanmelden op de site om u te abonneren op het ontvangen van onze nl.redbrain.shop Productwaarschuwingen('Inschrijven') waarna u een wordt nl.redbrain.shop Lid.

  2. nl.redbrain.shop Leden kunnen hun annuleren nl.redbrain.shop Lidmaatschap op elk moment door uitschrijven in overeenstemming met het Privacybeleid.

 5. BESCHERMING VAN GEGEVENS & VERTROUWELIJKHEID

  Met betrekking tot persoonlijke gegevens (zoals gedefinieerd in (de 'GDPR 2018')) verwerkt door nl.redbrain.shop krachtens de nl.redbrain.shop Diensten, nl.redbrain.shop garandeert en verbindt zich ertoe te voldoen aan, en zal blijven voldoen aan, alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief de AVG 2018, alle daaruit voortvloeiende voorschriften en eventuele richtlijnen of richtlijnen van de Information Commissioner; en, zullen te allen tijde voldoen aan de bepalingen en voorwaarden van het Privacybeleid en het Cookiebeleid die volledig van toepassing zijn op Uw gebruik van de Site om toegang te krijgen tot de nl.redbrain.shop Diensten. nl.redbrain.shop kan vrijgeven nl.redbrain.shop Ledeninformatie indien wettelijk vereist, of indien de informatie noodzakelijk of geschikt is om vrij te geven om een onwettige of schadelijke activiteit aan te pakken.

 6. nl.redbrain.shop VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

  1. U moet uw best doen om:

   1. voldoen aan alle licentievoorwaarden; en,

   2. voer alle gebruik van de nl.redbrain.shop Diensten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en codes.

  2. nl.redbrain.shop gebruiker zal niet:

   1. handelsmerken, zoekwoorden van zoekmachines, AdWords, zoektermen of andere identificerende voorwaarden die de namen van bevatten, kopen of registreren nl.redbrain.shop of het woord 'nl.redbrain.shop'of soortgelijke of verwarrende vergelijkbare namen of woorden of een afgeleide daarvan.

 7. nl.redbrain.shop VERPLICHTINGEN

   1. lever de nl.redbrain.shop Diensten met alle zorg, vaardigheden en bekwaamheid;

   2. besteed zoveel tijd aan de voorziening van de nl.redbrain.shop Diensten die nodig kunnen zijn voor een correcte uitvoering;

   3. voer alles uit nl.redbrain.shop Diensten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en codes;

   4. onmiddellijk verstrekken en aan een geven nl.redbrain.shop Gebruiker alle informatie die zij redelijkerwijs nodig kunnen hebben in verband met het verstrekken van de nl.redbrain.shop Diensten; en,

   5. tijdig reageren op verzoeken om technische ondersteuning (alleen met betrekking tot het gebruik van de site).

 8. KLACHTEN

  nl.redbrain.shop probeert te voldoen aan de hoogste normen bij het verstrekken van de nl.redbrain.shop Diensten via de site. We nemen klachten die we hierover ontvangen zeer serieus. We moedigen aan nl.redbrain.shop Gebruikers om eventuele klachten onder onze aandacht te brengen en we verwelkomen suggesties om onze procedures te verbeteren. We zullen proberen eventuele meningsverschillen snel en efficiënt op te lossen. Als u niet tevreden bent met de weg nl.redbrain.shop klachten behandelt en u gerechtelijke stappen wilt ondernemen, moet u dit binnen Engeland doen. Relevant Engels recht is van toepassing op deze voorwaarden in overeenstemming met clausule 17.

 9. VEILIGHEID & BESCHIKBAARHEID VAN DE SITE

  1. U erkent en gaat ermee akkoord dat om de nl.redbrain.shop Diensten die aan u beschikbaar worden gesteld via de site, nl.redbrain.shop kan stoppen (permanent of tijdelijk) het verstrekken van de nl.redbrain.shop Services (of functies binnen de nl.redbrain.shop Services) aan u in het algemeen op nl.redbrain.shop naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

  2. nl.redbrain.shop zal redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat geplande uitval van onderhoud tot een minimum wordt beperkt in overeenstemming met de industrienormen en, waar mogelijk, geplande uitval buiten de normale Britse werkuren zal worden voltooid.

  3. Ongepland noodonderhoud kan op elk moment nodig zijn. nl.redbrain.shop stemt ermee in om alle redelijke inspanningen te doen om noodonderhoud tot een minimum te beperken en de effecten van eventueel noodonderhoud te verminderen.

  4. nl.redbrain.shop biedt geen garantie voor de geldigheid en nauwkeurigheid van informatie op de site, inclusief de dealdetails of de nl.redbrain.shop Services of dat de site up-to-date wordt gehouden. De site en de inhoud ervan en de nl.redbrain.shop Diensten worden geleverd op een "as-is" en "as-available" basis. Vanwege de aard van internet, nl.redbrain.shop geeft u geen garantie dat:

   1. Uw gebruik van de site en / of de nl.redbrain.shop Diensten zullen te allen tijde ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zijn, noch dat het specifieke resultaten oplevert van het gebruik van de Site of enige inhoud, zoekactie of link erop;

   2. Uw gebruik van de nl.redbrain.shop Services voldoen aan Uw eisen;

   3. alle informatie die door u is verkregen of gedownload als gevolg van uw gebruik van de nl.redbrain.shop Services zijn nauwkeurig, betrouwbaar of vrij van virussen of besmetting of destructieve functies;

   4. er zijn geen defecten in de werking of functionaliteit van software die aan u is geleverd als onderdeel van de nl.redbrain.shop Diensten; en,

   5. degenen die opzettelijk proberen daartoe ongeoorloofde toegang te krijgen en / of daartoe te verkrijgen door middel van, zonder beperking, computerhacking, zullen niet succesvol zijn.

 10. GARANTIES EN VRIJWARINGEN

  1. In overeenstemming met clausule 3, nl.redbrain.shop kan geen juridisch eigendom aan u overdragen van een product dat een deal vormt en kan geen garanties geven aan een nl.redbrain.shop Gebruiker die een Deal op eigen risico koopt. Om twijfel te voorkomen, nl.redbrain.shop:

   1. heeft geen controle over de kwaliteit, moraliteit, veiligheid of wettigheid van een product dat een Deal vormt;

   2. neemt geen eigendom van producten die op de Site worden gepromoot als Deals;

   3. kan niet garanderen dat een minimum of een vast aantal deals wordt aangekondigd via de nl.redbrain.shop Platform;

   4. garandeert niet namens de Derde Retailer dat de Dealdetails gepubliceerd met betrekking tot de producten geldig en accuraat zijn en niet verantwoordelijk zijn voor enige verkeerde voorstelling of onnauwkeurigheid daarin;

   5. garandeert niet dat de Derde Retailer de Deal zal respecteren; en,

   6. garandeert niet dat onderbrekingen van de service op de site of op het wereldwijde web niet zullen plaatsvinden tijdens de nl.redbrain.shop Gebruik van de site door de gebruiker op elk moment.

  2. Als een nl.redbrain.shop Gebruiker, U garandeert, vertegenwoordigt en verbindt zich ertoe nl.redbrain.shop dat:

   1. U zult te allen tijde voldoen aan Uw verplichtingen uiteengezet in Artikel 6;

   2. alle informatie die op de site is ingediend met betrekking tot uw identiteit voor u nl.redbrain.shop Het lidmaatschap is waar, nauwkeurig en volledig in alle opzichten; en,

   3. U bent zelf verantwoordelijk voor elke schending van uw verplichtingen onder deze voorwaarden als gevolg van uw handelen, nalaten, verzuim of uw niet-nakoming van een van uw verplichtingen onder deze voorwaarden en voor de gevolgen van een dergelijke schending of niet-nakoming.

  3. We geven geen garantie en wijzen hierbij verder uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid jegens u af en u stemt ermee in dat u geen aanspraak kunt maken op nl.redbrain.shop in verband met claims tegen u of verliezen geleden door u:

   1. vanwege een inbreuk door u op deze voorwaarden of een inbreuk op de garantie door u;

   2. met betrekking tot de aangelegenheden vermeld in artikel 10.1;

   3. vanwege het handelen, nalaten en gedrag van een externe detailhandelaar in verband met of anderszins gerelateerd aan uw gebruik van de site en de nl.redbrain.shop Diensten;

   4. als gevolg van fouten of weglatingen op onze site of in verband met enig vertrouwen dat u stelt in enige verkeerde beschrijvingen, verkeerde voorstelling van zaken, onnauwkeurigheid of onvolledigheid met betrekking tot de dealdetails of andere nl.redbrain.shop Inhoud (onschuldig, nalatig of frauduleus);

   5. als gevolg van het verzuim van de Derde Retailer om zijn verplichtingen jegens U onder de relevante Derde Retailer-voorwaarden uit te voeren of uit te stellen;

   6. vanwege uw falen of onvermogen om de site en de website te gebruiken nl.redbrain.shop Diensten op elk moment in de tijd, of, waar de nl.redbrain.shop Services zijn op elk moment en gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar. Hetzelfde is van toepassing op elke site van een derde partij;

   7. verbonden met een gelinkte website van een derde of enige verklaringen, informatie, inhoud of producten die zijn gepubliceerd op, of toegankelijk zijn via, een gelinkte website van een derde, inclusief een externe klant / klant tegenover beleid / contractvoorwaarden;

   8. verbonden met een gelinkte website van een derde of enige verklaringen, informatie, inhoud of producten die zijn gepubliceerd op, of toegankelijk zijn via, een gelinkte website van een derde, inclusief een externe klant / klant tegenover beleid / contractvoorwaarden;

   9. het verwijderen, beschadigen of niet opslaan van communicatiegegevens die worden onderhouden of verzonden door of via uw gebruik van de nl.redbrain.shop Diensten; en,

   10. vanwege ongeoorloofde toegang of verlies van persoonlijke gegevens waarop wij geen invloed hebben.

  4. Onder voorbehoud van clausule 10.5, zijn we in geen geval aansprakelijk jegens u in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plicht of anderszins voor alle door u geleden verliezen of claims tegen u met inbegrip van gevolgschade, speciale of incidentele schade of schade (direct of indirect) of enig verlies van winst, verwachte winst, zaken, gegevens, kansen, inkomsten, goodwill of reputatie als gevolg van uw gebruik van de site of de nl.redbrain.shop Diensten.

  5. Niets in deze Voorwaarden is bedoeld noch zal het worden geïnterpreteerd als een poging van een partij om enige aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken voor:

   1. frauduleuze voorstelling van zaken;

   2. enige aansprakelijkheid waar de wet dergelijke uitsluiting van aansprakelijkheid niet toestaat; en,

   3. overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid.

  6. Onder voorbehoud van artikel 10.5 en behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze Voorwaarden, nl.redbrain.shop geeft geen garanties en sluit alle andere uitdrukkelijke of impliciete voorwaarden, bepalingen en garanties uit.

 11. nl.redbrain.shop INHOUD

  Met uitzondering van inhoud die door u op de site is ingediend, vormt alle andere inhoud en de selectie en rangschikking van dergelijke inhoud op de site 'nl.redbrain.shop Inhoud' en is eigendom van, of in licentie gegeven aan, nl.redbrain.shop en is onderworpen aan auteursrechten, handelsmerkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van nl.redbrain.shop en licentiegevers van nl.redbrain.shop . Zoals nl.redbrain.shop Inhoud wordt beschermd door Britse copyrightwetten en internationale wetten. Alle handels- of dienstmerken van derden die aanwezig zijn op nl.redbrain.shop Inhoud die niet door u is geüpload of gepost, is een handels- of dienstmerk van hun respectieve eigenaars. Zoals nl.redbrain.shop Inhoud mag niet worden gedownload, gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, verzonden, uitgezonden, weergegeven, verkocht, gelicentieerd of anderszins geëxploiteerd voor enig ander doel zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van nl.redbrain.shop of, indien van toepassing, de licentiegevers van nl.redbrain.shop. nl.redbrain.shop en / of haar licentiegevers behouden zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk worden verleend in en op hun nl.redbrain.shop Inhoud.

 12. ALGEMENE BEPERKINGEN BIJ GEBRUIK

  Onder voorbehoud van de volgende uitdrukkelijke beperkingen, nl.redbrain.shop verleent u toestemming voor toegang tot en gebruik van de site en de nl.redbrain.shop Diensten. U mag sitepagina's bekijken, sitepagina's downloaden (alleen voor cachingdoeleinden) en sitepagina's afdrukken (met uitzondering van sitebeelden) en een kopie hiervan uitsluitend bewaren voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U stemt ermee in dat het niet naleven van een van deze beperkingen een inbreuk op deze voorwaarden van uw kant vormt. Je gaat akkoord:

  1. de Site niet te kopiëren, behalve wanneer dit kopiëren het normale gebruik van de Site is, of waar dit noodzakelijk is voor back-up of operationele beveiliging;

  2. om de Site niet te verkopen, leasen, in sublicentie te geven, te verhuren, te lenen, te vertalen, samen te voegen, aan te passen, te variëren, te wijzigen, te verspreiden of anderszins te exploiteren of nl.redbrain.shop Inhoud voor andere doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van nl.redbrain.shop of de respectieve licentiegevers van de nl.redbrain.shop Inhoud;

  3. geen reverse-engineering of afgeleide werken te maken op basis van het geheel of een deel van de site of de nl.redbrain.shop Services inclusief maar niet beperkt tot enige nl.redbrain.shop Inhoud, op elk medium zonder nl.redbrain.shop voorafgaande schriftelijke toestemming of poging om zoiets te doen, behalve voor zover (op grond van artikel 296A van de Copyright, Designs and Patents Act 1988) dergelijke acties niet kunnen worden verboden omdat ze essentieel zijn voor het bereiken van de interoperabiliteit van de Site met een ander softwareprogramma en op voorwaarde dat de informatie die u tijdens dergelijke activiteiten heeft verkregen:

   1. wordt alleen gebruikt om interoperabiliteit van de Site met een ander softwareprogramma te bewerkstelligen;

   2. wordt niet onnodig bekendgemaakt of gecommuniceerd zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming aan derden; en

   3. wordt niet gebruikt om software te maken die substantieel vergelijkbaar is met de site.

  4. om onze copyrightkennisgeving op te nemen op alle volledige en gedeeltelijke kopieën die u op elk medium maakt;

  5. geen koppeling tot stand te brengen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of goedkeuring van onze kant suggereert, voor zover er geen bestaat;

  6. om geen enkel deel van de site of een van de te wijzigen nl.redbrain.shop Services of toestemming voor de site of een van de nl.redbrain.shop Diensten of een deel daarvan om te worden gecombineerd met of opgenomen te worden in andere programma's of om te worden gebruikt op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband met een onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit;

  7. niet om toegang te krijgen nl.redbrain.shop Inhoud via andere technologie of middelen anders dan de site zelf of andere middelen zoals nl.redbrain.shop kan hiervoor expliciet aanwijzen;

  8. niet om toegang te krijgen of proberen te penetreren of proberen te dringen nl.redbrain.shop veiligheids maatregelen;

  9. geen gebruik maken van de site of de nl.redbrain.shop Diensten op een onwettige manier, voor een onwettig doel, of op een manier die niet in overeenstemming is met de voorwaarden hierin, of die frauduleus of kwaadaardig handelen, bijvoorbeeld door het hacken of invoegen van kwaadaardige code, inclusief virussen of schadelijke gegevens, op de site of de nl.redbrain.shop Services of een besturingssysteem;

  10. om geen veiligheidsgerelateerde functies van de Site of de. te omzeilen, uit te schakelen of anderszins te verstoren nl.redbrain.shop Diensten of functies die (i) gebruik of kopiëren van verhinderen of beperken nl.redbrain.shop Inhoud; of, (ii) beperkingen opleggen aan het gebruik van de nl.redbrain.shop Services of het toegankelijke nl.redbrain.shopInhoud;

  11. om de Site niet te gebruiken om materiaal te kopiëren, op te slaan, te hosten, te verzenden, te verzenden, te gebruiken, te publiceren of te distribueren dat bestaat uit (of is gekoppeld aan) spyware, virussen, Trojaanse paarden, wormen, toetsaanslagen, rootkit, logic bombs of andere materiaal dat schadelijk of technologisch schadelijk is;

  12. geen inbreuk maken op onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden met betrekking tot uw gebruik van de site of de nl.redbrain.shop Diensten;

  13. niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of een server, computer of database verbonden met onze site;

  14. geen systematische of geautomatiseerde activiteiten voor het verzamelen van gegevens uit te voeren (inclusief maar niet beperkt tot scraping, datamining, data-extractie en data-winning) op of in verband met de nl.redbrain.shop Services, of probeer om transmissies te ontcijferen naar of van de servers waarop ze worden uitgevoerd nl.redbrain.shop Diensten; en,

  15. onze site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.

  Door bepaalde bepalingen hierboven te overtreden, pleegt u een strafbaar feit onder de Computer Misuse Act 1990. We zullen dergelijke inbreuken melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en we zullen samenwerken met die autoriteiten door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending eindigt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk. U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang te krijgen tot onze site. U moet uw eigen antivirussoftware gebruiken.

 13. HELE VOORWAARDEN / GESCHIKTHEID

  Deze voorwaarden bevatten onze Cookie beleid en de Privacybeleid die samen de volledige overeenkomst vormen tussen u en nl.redbrain.shop in verband met uw gebruik van de site om toegang te krijgen tot nl.redbrain.shop Diensten en vervangt alle eerdere verklaringen, aansporingen of overeenkomsten met betrekking tot het onderwerp. Als de rechtbanken ongeldig of niet-afdwingbaar verklaren of anderszins een deel van deze Voorwaarden wijzigen, blijven de overige Voorwaarden geldig en van kracht.

 14. OPDRACHT

  Deze voorwaarden zijn persoonlijk voor u en u mag niet al uw rechten en verplichtingen toewijzen, overdragen of delegeren zonder nl.redbrain.shop voorafgaande schriftelijke toestemming. nl.redbrain.shop behoudt zich het recht voor om alle of een deel van zijn rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden toe te wijzen of over te dragen aan bedrijven in dezelfde groep als nl.redbrain.shop of andere derde partij. In het geval van toewijzing of overdracht zal kennisgeving aan u worden gedaan per e-mail of op de site worden geplaatst.

 15. GEEN AFVAL

  Mislukking door een van beide nl.redbrain.shop of U om een verleend recht uit te oefenen of af te dwingen, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijk recht noch om de uitoefening of handhaving daarvan of enig ander recht bij een latere gelegenheid te blokkeren.

 16. RECHTEN VAN DERDEN

  U kunt deze Voorwaarden afdwingen in overeenstemming met de bepalingen van de Contracts (Rights of Third Party) Act 1999 (de 'Handelen'). Behalve zoals hierboven bepaald, creëren deze Voorwaarden geen enkel recht dat afdwingbaar is door een persoon die er geen partij bij is krachtens de Wet, maar hebben geen invloed op enig recht of rechtsmiddel dat een derde heeft die bestaat of beschikbaar is los van die Wet.

 17. RECHT EN JURISDICTIE

  Op al deze voorwaarden is Engels recht van toepassing en alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden en / of de site vallen onder de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

 18. DEFINITIES

  In deze Voorwaarden (behalve waar de context anders vereist) hebben de volgende woorden de volgende betekenissen:

  • Claims: betekent alle eisen, claims en aansprakelijkheid (werkelijke en gevolgschade en directe en indirecte en of bekend en onbekend, verdacht en onverwacht, bekendgemaakt en niet bekendgemaakt, strafrechtelijk of civiel, in contract, onrechtmatige daad of anderszins voor alle verliezen, inclusief alle andere kosten van welke aard dan ook .

  • Codes: verwijst naar alle codes voor normen (inclusief voor deze doeleinden aanvullende richtlijnen en adviezen) gepubliceerd door regelgevende instanties of andere professionele beroepsorganisaties, inclusief maar niet beperkt tot de Advertising Standards Authority, Trading Standards, het Office of Fair Trading, de Direct Marketing Association, het Information Commissioners Office, het Department for Business Innovation & Skills en moet zo worden geïnterpreteerd dat het alle verwijzingen bevat naar eventuele wijzigingen, aanpassingen of consolidaties die de meest recente versies daarvan vormen, maar specifiek de CAP-code bevatten.

  • Klacht: betekent elke ontevredenheid geuit door, of elke klacht ingediend door, a nl.redbrain.shop Gebruiker tegenover nl.redbrain.shop in verband met de bepaling van de nl.redbrain.shop Diensten.

  • Gegevensbeschermingswetgeving: de GDPR 2018, de richtlijn gegevensbescherming (95/46 / EG), de verordening inzake onderzoeksbevoegdheden 2000, de telecommunicatieregels (wettige handelspraktijken) (interceptie van communicatie) voorschriften 2000 (SI 2000/2699), de elektronische gegevensbescherming Richtlijn (2002/58 / EG), de privacy- en elektronische communicatie (EG-richtlijn) voorschriften 2003 (SI 2426/2003) en alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en privacy, inclusief waar van toepassing de richtlijnen en codes van praktijk uitgegeven door de Information Commissioner.

  • Aanbiedingen): verwijst naar een van de vergeleken dagelijkse deals die zijn gepromoot op en toegankelijk zijn via de nl.redbrain.shop Platform.

  • Deal details: verwijst naar de details met betrekking tot een Deal zoals gepubliceerd op de nl.redbrain.shop Platform.

  • Intellectuele eigendomsrechten: verwijst naar alle intellectuele eigendomsrechten, waar ook ter wereld, ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet-geregistreerd (en inclusief elke toepassing), inclusief auteursrechten, knowhow, vertrouwelijke informatie, handelsgeheimen, bedrijfsnamen en domeinnamen, handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, octrooien, kleine octrooien, gebruiksmodellen, ontwerprechten, halfgeleidertopografische rechten, databaserechten en alle rechten in de vorm van oneerlijke concurrentierechten of rechten om te vervolgen wegens het overlijden.

  • Wetgeving: omvat alle toepasselijke wetten, wetten van het parlement ('wetten') en verdragen, evenals wetgeving inzake gegevensbescherming en alle orders, voorschriften, richtlijnen, conventies en ondergeschikte wetgeving die zijn gemaakt op grond van een dergelijke wet of verdrag of die anderszins van kracht zijn in relatie tot naar de inhoud en uitzending van campagnes, inclusief verwijzingen naar eventuele wijzigingen, aanpassingen, consolidaties of re-enactment die voorlopig van kracht zijn.

  • Verliezen: betekent alle claims, verliezen, eisen, acties, claims van derden, schade, kosten (inclusief gerechtskosten en juridische kosten), boetes, aansprakelijkheden, verplichtingen, pandrechten en onkosten.

  • nl.redbrain.shop Lid: verwijst naar de persoon die een registratie heeft ondergaan om zich te abonneren om te ontvangen nl.redbrain.shop Productwaarschuwingen.

  • nl.redbrain.shop Lidmaatschap: verwijst naar de nl.redbrain.shop Lidmaatschap verstrekt aan een nl.redbrain.shop Lid dat een registratie heeft ondergaan.

  • nl.redbrain.shop Productwaarschuwingen: verwijst naar de e-mailwaarschuwingen die we u op verzoek kunnen toesturen op basis van uw aanmelding.

  • nl.redbrain.shop Platform: verwijst naar het online platform dat aan u is verstrekt door nl.redbrain.shop via de site.

  • nl.redbrain.shop Diensten: verwijst naar die diensten geleverd door nl.redbrain.shop.

  • nl.redbrain.shop Gebruiker: verwijst naar de nl.redbrain.shop Bezoeker en / of de nl.redbrain.shop Lid volgens context.

  • nl.redbrain.shop Bezoeker (s): verwijst naar de persoon die de site bezoekt maar niet wordt geregistreerd.

  • Persoonlijke gegevens: zoals gedefinieerd in de wetgeving inzake gegevensbescherming.

  • Inschrijven: zoals bedoeld in artikel 4.1.

  • Site: betekent een website die eigendom is van en wordt beheerd door nl.redbrain.shop inclusief nl.redbrain.shop waar de nl.redbrain.shop Platform.

  • Externe verkoper: verwijst naar de partij die de eigenaar of licentiegever is van de producten die een Deal vormen.

  • Website van een derde partij: verwijst naar de website van de externe verkoper.

  • Voorwaarden derde partij: verwijst naar de handelsvoorwaarden die van toepassing zijn op de producten die op de site worden geadverteerd en die eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan externe detailhandelaren.